Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí

Zajišťujeme průběžné měření při pokládce všech inženýrských sítí a následné zpracování dle příslušných směrnic.Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je dnes úvodní zeměměřickou činností v průběhu vlastní stavby. Provádíme vytyčování všech druhů staveb, od rodinných domů, průmyslových hal, inženýrských sítí až po vytyčení mostů, komunikací, silnic a kolejových staveb.Mapové podklady

Vyhotovujeme veškeré mapové podklady pro projekty inženýrských sítí, investiční výstavbu a jiné akce v měřítkách 1:500, 1:200, případně v jiném dle požadavků zákazníka. Součástí mapového podkladu je polohopis, výškopis, zákres stávajících inženýrských sítí a platná mapa KN. Výstupy ve tvaru DGN, DWG, DXF, PDF.Digitální základní mapy závodů

Vyhotovujeme digitální základní mapy závodů včetně inženýrských sítí, podzemních kolektorů, nadzemních mostů a ostatních objektů.Ostatní geodetické práce

  • Provádíme kontrolní měření deformací stavebních objektů.
  • Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budov.
  • Zaměření a výpočet kubatur.
  • Geodetické kontroly stavu jeřábových drah.Informační systémy

Provádíme kompletaci a zajištění potřebných dat pro vytvoření informačních systémů.FOTOGALERIE

Rychlý kontakt

geodezie-lt@geodezie-lt.cz
Telefon / fax:
+420-416 737 550
Mobil:
+420-602 102 696

Kdo jsme?

GEODÉZIE-LT s.r.o. nabízí komplexní geodetické práce pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.

Naše kancelář je umístěna v 1.patře budovy, vchod průjezdem.

Podrobnosti